Proje Geliştirme Hizmeti

Biyogaz ve Biyokütle projeleri için proje geliştirme hizmeti bölgeye gidilerek yatırım için gerekli olan minimum atık potansiyelinin belirlenmesi, projenin bu kapsamda ölçeklendirilmesi, yapılan çalışma çerçevesinde teknik ve finansal fizibilitenin oluşturulmasını kapsar. Projenin kritik aşaması olan atık tedarik sözleşmelerinin hazırlanması ve ilk ziyaretlerde proje sahibine destekte bu hizmet kapsamındadır.

Kurumsal Sera Gazı Emisyon Envanteri Hazırlama Hizmeti

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında firmalara ait Kurumsal Sera Gazı Envanteri hesaplama hizmeti verilir. Bu hesaplama hizmeti bir rapor olarak her bir emisyon kaynağına farklı başlıklarda değinilerek ve ISO 14064 sertifikasına uyumlu olarak hazırlanır.

Fizibilite, İnceleme ve Değerleme Hizmeti

Hayata geçirilmesi planlanan projenin teknik fizibilitesi, daha önce yapılmış olan bir proje fizibilitesinin teknik ve finansal açıdan incelenmesi ve raporlanması bu hizmet kapsamındadır.

Proje İzleme Hizmeti

Hizmet kapsamında, yatırımı yapılan projenin ilgili taraf için proje gelişim incelemesi yapılır. Bu kapsamda belirlenen aralıklarla ilerleme raporları sunulur, süreç sonunda da kapanış raporu sunulur.

Süreç Yönetimi Hizmeti

ÇED kararı alınması, Elektrik Üretim Ön Lisans ve Lisansının alınması, projelerin hazırlanması onaylanması ve tesisin devreye alınması sürecinde yapılacak olan “Süreç Hizmetleri’nin sağlanması işidir.